SEO-tjenester

Klikk her for å bestille eller ta kontakt for mer info

SEO eller søkemotoroptimalisering, for eksempel mot Google, er ikke så enkelt for alle å forholde seg til da det ikke er så lett å finne ut hvilke krav søkemotorer stiller for at du skal få frem din nettside eller din nettbutikk til potensielle kunder. Man kan benytte seg av annonser, men de fungerer kun mens de er aktive. Det hjelper ikke at søkemotorene også tar med i beregningen hvordan du søker, og da kan du få feil bilde av rangering på dine søkeord.

Men det er mulig å finne ut av. Med en målrettet plan og riktige verktøy, så kan man bearbeide nettsidene sine til å komme opp i relevante søkeresultater. Tiden hvor man kun ramset opp søkeordene i metainformasjonen på nettsidene er forbi. Søkemotorene benytter ikke lenger disse, men analyserer sidene basert på innhold.

Vi hjelper deg med SEO og sikrer at du når så mange kunder som mulig ved hjelp av søkemotorene på en relevant og målrettet måte.

Her er et eksempel på resultat etter en måned med målrettet SEO fra ingen rangering til rangering som nr. 5 i søk på første søkeside:

Verktøy for rangering for SEO

Enten du ønsker SEO i Oslo eller din virksomhet er lokalisert andre steder, så kan du benytte deg av enkle verktøy som hjelper deg å se hvordan din rangering er, og vi vil hjelpe med å finne frem til relevante søkeord for deg med en strategi for hvordan du kan oppnå ditt mål i forhold til disse. Vi er et firma med base i Arendal, og vi tilbyr derfor SEO i Kristiansand, men også ellers over hele resten av landet. Når vi utfører SEO-analyser, så vil det være forskjell i forhold til om vi analyserer nettsider eller facebook-sider, da vi med nettsider og nettbutikker også gjennomgår krav til oppsettet av webløsningen i tillegg til av innholdet.

Velg søkeord

Vår tjeneste for SEO i Kristiansand eller for SEO-analyse i Oslo fokuseres mye rundt søkeord eller søkebegreper. I en hver indeksert tjeneste så er det dette som bestemmer om dine potensielle kunder finner deg eller ikke, og innholdet på sidene bør reflektere søkeordene slik at du oppnår det du ønsker. Vi har tjenester for SEO i Oslo og ellers i resten av landet, og ved å benytte denne tjenesten så vil du motta en analyse med informasjon om hva du bør fokusere på for å oppnå ønsket resultat. Vi kan så hjelpe deg videre med SEO-prosessen hvis ønskelig.

Bygg nettside og nettbutikk i henhold til SEO

Hvis man skal sikre seg best mulig rangering hos søkemotorene når man benytter seg av SEO i Kristiansand, så stiller også søkemotorene krav til nettsidenes oppsett. Det er flere faktorer som spiller inn hos søkemotorene i forhold til oppsettet. Hvis man ikke tilfredsstiller disse, så vil man få «penalties» som gjør at man ikke oppnår så bra rangering i forhold til søkeordene som man ønsker. SEO i Oslo, eller på landsbasis, kan være en enda større utfordring i forhold til nettsidenes oppsett da konkurransen er stor for mange søkeord eller søkefraser.

SEO i Kristiansand eller SEO på Majorstua

Som nevnt så er utfordringene i forhold til SEO i Kristiansand annerledes enn om du trenger SEO på Majorstua. Det er mange som ønsker en rangering i forhold til de samme søkeordene som deg, og det er derfor viktig å velge riktig strategi for å oppnå best mulig resultat. Man trenger ikke alltid den første plasseringen i et søkeresultat, men man bør sikte på første side. Avhengig av bransje og typen søkeord, så kan det også noen ganger være nok med en plassering på side 2 eller lenger nede på lista.

Hva er søkemotoroptimalisering eller SEO

Mange vet ikke hvordan de skal forholde seg til søkemotoroptimalisering, eller SEO, men vet at det er viktig å komme frem i søk på nett som utføres av deres kunder eller potensielle kunder. En bedre rangering i et søkeresultat gjør at potensielle kunder vil velge dine nettsider fremfor dine konkurrenters sider, men man kan også oppnå at man potensielle kunder eller dagens kunder får et positivt inntrykk og økt tillit når man har en bedre rangering i søkeresultater enn hva konkurrentene har. Det er derfor viktig med SEO. SEO gir deg muligheten til å selv påvirke slik at du kan få bedre rangering på nettsøk i forhold til de søkeordene eller de søkefrasene dine potensielle kunder vil benytte.

SEO betyr at man tilpasser nettsider til hva søkemotorene krever for at du skal oppnå en bedre rangering i søk på nett enn hva dine konkurrenter gjør. Hvis man ikke bryr seg om SEO på sine nettsider eller i sin nettbutikk, så vil man sannsynligvis ikke oppnå den bedre rangeringen man ønsker for å nå frem til sine kunder. Når man oppretter en ny bedrift eller starter en nettbutikk, så er det mange som tenker at man automatisk vil dukke opp i de søkene som er relevante slik at man vil få kunder fra søk på nett for relevante søkebegreper. Men dette skjer ikke automatisk. Søkemotorene vil alltid vurdere dine nettsider i forhold til dine konkurrenters nettsider, og på grunn av det så vil andre som har søkemotor-optimalisert sine nettsider oppnå bedre rangering i søk på nett enn hva du gjør. Dermed kan det være vanskelig å komme frem til din potensielle kunder uten å forholde deg til SEO.

SEO er ikke så enkelt å forhold seg til hvis man ikke kjenner til betingelser for at man får bedre rangering på nettsøk enn man ellers ville gjort. I internetts ungdom holdt det i mange tilfeller at man i tillegg til å nevne ønskede søkeord i teksten også nevnte dem i meta-tekst. Det vil si som søkeord som ikke nevnes i teksten men som søkemotoren kan finne i html-koden på nettsidene. Dette var det mage som utnyttet, og søkemotorene stiller derfor i dag andre krav til SEO. Det stilles ikke bare krav til hvor ofte man benytter relevante søkeord på sidene sine, men man har gått bort fra meta-søkeord og man stiller også krav til det tekniske oppsettet av nettsidene i tillegg til sikkerheten. Grunnen til dette er at søkemotorene ønsker at brukerne av deres tjenester er fornøyde med de treffene de får på søkene sine slik at de fortsetter å benytte dem for å søke frem relevant informasjon på nett.

Oppnå bedre rangering med å oppdatere innhold

Som nevnt, så er innhold på nettsidene eller i nettbutikken en viktig del av å oppnå bedre rangering. Derfor vil du finne en grunnleggende innholdspakke i vårt tilbud. Dette vil hjelpe deg med å komme i gang med SEO, og hvis søkeordene eller søkefrasene man ønsker å få bedre rangering i forhold til ikke er høyt belastede ord eller fraser, så kan man få et godt resultat ved hjelp av denne grunnleggende SEO innholdspakken. Men det er viktig å ikke overdrive søkeord eller søkefraser i teksten man plasserer på nettsidene sine. Da kan bli straffet av søkemotorene. Så hvis man ikke kjenner så mye til SEO er det lurt å benytte seg av tjenester fra oss for å komme i gang på en måte som fremmer bedre rangering og ikke gir deg penalties som igjen vil redusere din rangering i søk.

Det første du bør gjøre med dine nettsider hvis du ønsker å få bedre rangering i søk er å sikre at dine nettsider er brukervennlige, sikre og følger tekniske krav, og neste steg er å sikre at innholdet på nettsidene er skrevet med tanke på SEO slik at du får bedre rangering i søk. Man kan velge å starte med innholdet og ta det tekniske etter hvert. Det tekniske er viktig, men kan håndteres underveis, men innholdet må være skrevet slik at det er mulig for søkemotorene å indeksere det på en bra måte som fremmer bedre rangering. En startpakke for SEO-innhold er derfor et bra sted å starte både for deg som ønsker å opprette en ny nettside eller en ny nettbutikk, men det er også viktig for deg som ikke har SEO-vennlig innhold i dag. Det vil si at du ikke har oppnådd den rangeringen du ønsker i dag. Du kan ha gode nettsider eller en god nettbutikk som dine eksisterende kunder setter pris på uten å ha fokusert på SEO, men du vil måtte bruke mer penger og markedsføring for å nå frem til potensielle nye kunder dersom du ikke har sikret at dine nettsider eller din nettbutikk er SEO-optimale. Det er aldri for sent å starte med SEO, men husk at det tar tid å bygge opp SEO-tilpasset innhold da søkemotorene indekserer sidene over tid. Dersom du pusher for mange artikler på kort tid, så kan også dette virke mot sin hensikt. Man kan forvente å jobbe med SEO i alt fra en måned til flere måneder avhengig av hvilke søkeord eller søkefraser man ønsker bedre rangering på, og om man ønsker å oppnå et resultat lokalt, nasjonalt eller enda bredere. I dag er det mindre viktig med eksterne linker, som er en metode man benytter for å forsøke å måle trafikk på nettsider for å bedømme popularitet da dette er informasjon søkemotorer ikke har tilgang på da det ligger bak brannmurer hos nettsider og nettbutikker.

Nettsider og nettbutikker sitt oppsett

Når man skal vurdere sine nettsider i forhold til SEO, så er det viktig med SEO innhold. Men søkemotoroptimalisering er ikke bare innhold. Søkemotorene ønsker å sikre at man ikke har risiko for at man treffer nettsider som er skadelige for din PC eller som stjeler informasjon fra deg uten at du vet det, og derfor er det viktig at du tilfredsstiller et minimum av sikkerhet. I dag er det ønskelig at man for eksempel benytter SSL-sikret kommunikasjon for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie. Dette er spesielt viktig på nettbutikker hvor man formidler betalingsinformasjon, men er også en fordel på andre typer nettsider. Dersom man ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet hos søkemotorene, så vil det være vanskeligere å oppnå bedre rangering da man vil få penalties som gjør at rangeringen blir redusert i forskjellige søk.

I tillegg til sikkerhet vil søkemotorene gi bedre rangering for nettsider som er laget brukervennlige. Det skal være enkelt for brukere å forholde seg til forskjellige nettsider og nettbutikker. Det er en fordel å benytte tekniske løsninger som gjør at brukervennligheten øker og at nettsidene er noe mer spennende, men dersom man drukner informasjonen på nettsidene i fancy multimedia, så vil brukerne få mindre nytte av nettsidene, og man kan motta penalties i forhold til bedre rangering. Det samme gjelder i forhold til mobil brukervennlighet, og dermed har det betydning hvilke skrifttyper man benytter og hvordan klikkbar informasjon er plassert. Nettsider og nettbutikker i dag må skaleres i forhold til mobile enheter da mange brukere i dag kun benytter mobile enheter.

Hva koster SEO

SEO bør planlegges i forhold til ønsker og behov da det kan være kostbart, men man kan også tilpasse SEO til budsjett. Dersom som man planlegger sin SEO nøye, så kan man oppnå billig SEO på budsjett. Man trenger ikke fokusere på alle aspekter av SEO for å oppnå bedre rangering, og man må også vurdere om man har behov for å dukke opp øverst i et søk for å få respons fra potensielle kunder. Noen ganger vil de øverste plassene i et søk være okkupert av nyhetssaker, og da trenger man ikke å rangeres foran disse med mindre det er nyhetsmedia man forøker å fremme. I mange bransjer kan det være godt nok å plasseres på den første eller den andre søkesiden, mens i noen bransjer trenger man å være blant de første plassene da potensielle kunder vil velge det første de finner. Alt dette er vurderinger, i tillegg til at man må vurdere for hvilke søkebegreper man ønsker bedre rangering. På grunnlag av vurderingen man gjør kan man bestemme hvordan man forholder seg til SEO på budsjett. Når man bestemmer seg for hva man ønsker i forhold til SEO på budsjett, så kan man oppnå billig SEO da man velger en målrettet strategi som er tilpasset SEO-budsjettet man kan sette av i bedriften. Målrettet SEO er viktig for å tilpasse investeringen, men det er også viktig for at man skal oppnå det resultatet som er mest relevant for bedriften i forhold til SEO.

Kan man bedre rangering med SEO på budsjett

Med andre ord er det fullt mulig å planlegge SEO på budsjett for å oppnå billig SEO. Billig SEO er viktig for alle bedrifter som må vurdere hvor de plasserer budsjettet sitt slik at de på best mulig måte kan utnytte det tilgjengelige budsjettet. Man ønsker bedre rangering, men vil gjerne selv bestemme hva bedre rangering skal koste ved å benytte seg av SEO på budsjett. Billig SEO på budsjett kan være en bedre investering i forhold til markedsføring enn flere andre former for markedsføring. Men i de aller fleste tilfeller vil billig SEO på budsjett være en del av et markedsføringsbudsjett. Man benytter seg ikke kun av en form for markedsføring for å oppnå resultater, men ønsker å balansere forskjellige metoder i forhold til budsjett og i forhold til det som gir best resultater. SEO kan for eksempel være en viktig del av en markedsføringskampanje slik at potensielle kunder finner bedriften på nett når de ser markedsføring i forskjellige media.

Hva er annerledes med billig SEO

Mange lurer på om billig SEO er annerledes enn annen SEO. Billig SEO er SEO på budsjett som gir mulighet for å oppnå bedre rangering på en målrettet måte hvor man ikke bruker mer penger enn man ønsker, men heller tilpasser SEO til budsjett og på den måten oppnår billig SEO. Man kan i mange tilfeller benytte seg av en gratis SEO-analyse hos flere tilbydere, men dette vil i de aller fleste tilfeller ikke inkludere en analyse av nettsidene, men kun en overordnet analyse som gir deg innblikk i hvor du står i dag. I de aller fleste tilfeller vil du måtte benytte deg av en SEO analysepakke for å få en god oversikt over hva du trenger i forhold til SEO, enten du benytter deg av SEO på budsjett, eller du ønsker å oppnå best mulig SEO.

Hvordan kan man lære SEO for å utføre jobben selv

En bra måte man kan benytte for å oppnå SEO på budsjett, er ved å få opplæring på SEO i bedriften. Da kan man selv ta stilling til hva man vil gjøre for å oppnå SEO på budsjett. Det er fullt mulig å oppnå billig SEO ved å benytte seg av opplæring i SEO for din bedrift. Da kan du selv velge hvilke deler av SEO-prosessen du ønsker å benytte oss til, og hvilke deler du eventuelt selv kan velge utføre. Uansett hvilken metode du velger, så kan du bestemme hvordan du vil utføre SEO på budsjett og hvordan du dermed kan oppnå billig SEO.