Hvilken type webhost trenger jeg

Når man skal opprette en nettbutikk eller et nettsted, så finnes det flere muligheter i forhold til hvilken webhost man benytter seg av. Man kan velge mellom alt fra å hoste nettsider på egne servere til å benytte et webhotell å benytte seg av løsninger hvor man kun trenger å forholde seg til enkle verktøy for å generere de nettsidene man ønsker. Mange tilbydere av webhosting tilbyr løsninger som er tilpasset slik at personer som ikke har teknisk kunnskap skal kunne designe nettsider. På den måten kan man raskt komme online uten at det blir altfor komplisert, og man kan få presentert bedriften slik man ønsker det.

Når man bestemmer seg for hvilket teknisk nivå man vil benytte seg av, så kan man bestemme seg for hvilken leverandør av webhosting man benytter seg av. Hvis man ikke elsker å forholde seg til tekniske løsninger, så benytter man seg av en leverandør som tilbyr en praktisk nettbasert løsning hvor man kan enkelt kan opprette nettsider og artikler. Hvis man ønsker å forholde seg til alt eller deler av de tekniske utfordringene selv, så velger man en leverandør som tilbyr den typen løsninger man har behov for.

Forskjellige behov for forskjellige personer

De vanligste typene løsninger man velger, er at man enten benytter seg av en webhost som tilbyr nettbasert løsning hvor man enkelt oppretter nettsider og artikler, eller man velger en løsning hvor webhost tilbyr ferdig oppsatt verktøy som WordPress eller Joomla. Hvis man har mer teknisk kunnskap, så kan man benytte seg av leverandører som kun tilbyr webhotell, eller man kan benytte seg av leverandør av cloud-servere. Det mest kompliserte alternativet er om man selv hoster en fysisk webserver. I dagens cloud-samfunn, så er ikke dette lenger førstevalget, men tidligere var det mange som ønsket full kontroll over løsningen.

Avhengig av hvilken løsning man velger, så vil man også oppleve forskjell i hva man selv må gjøre av administrasjon. Man må på et eller annet nivå forholde seg til ting som backup. Dette er ikke så enkelt for personer som ikke er vant til å forholde seg til tekniske løsninger. Hvis man ikke ønsker mer administrasjon enn nødvendig, så bør man velge en løsning hvor leverandøren foretar mesteparten av administrasjonen.

Løsninger tilpasset ditt tekniske nivå

En del tilbydere av webhosting tilbyr alle nivåer av webhosting, i tillegg til at de tilbyr deg muligheten til å opprette webserver selv på en cloud-server. Et eksempel på dette er hvis du benytter deg av Host1 (følg linken for mer info eller for å registrere deg). Her kan du velge hvilket nivå av webhosting du ønsker. Andre leverandører som Domeneshop tilbyr deg plass på en Linuxserver med webhosting, og du legger selv inn software som WordPress eller Joomla for å opprette dine nettsider.

Hvordan finner du en tilbyder av webhosting

Det finnes flere mulige leverandører å benytte når man skal finne en leverandør for webhosting, men hvilken man velger vil avhenge av hva man trenger og hvilket nivå man selv ønsker for å implementere sine nettsider. Det finnes flere tilbydere i Norge, men det finnes også flere utenfor Norges grenser. Flere norske leverandører har plassert seg på en slik måte at de får god båndbredde uansett hvor du benytter deg av tjenestene deres. Hvilken responstid man vil få i forhold til hva man velger vil avhenge av leverandøren og hvordan de har implementert sin løsning. Noen av leverandørene for webhosting tilbyr også cloud-tjenester. Avhengig av hva slags løsninger man ønsker å implementere, så kan det være en fordel å benytte seg av en ren webhosting-leverandør, eller eventuelt en leverandør av både webhosting og cloud.

Det er opp til deg hvilken leverandør du velger, men valget du gjør kan gjøre at din hverdag som web-designer eller web-publisher blir enklere eller mer komplisert. Man finner leverandører som benytter seg av løsninger hvor du kun trykker på en knapp for å få et nettsted med WordPress installert, eller det finnes nettsteder hvor du selv installerer det verktøyet du ønsker å benytte deg av.

Flere å velge mellom

Hvis du ønsker en leverandør som benytter nettbaserte verktøy for å opprette nettsider, så velger du en leverandør som tilbyr dette. I vårt tilfelle har vi benyttet oss av leverandører som tilbyr mulighet for litt kontroll på egenhånd, men uten at det blir altfor komplisert. Vår erfaring er at tilbydere som host1.no dekker det behovet som vi ønsker å få dekket. Vi har også benyttet oss av domeneshop.no, og har fått mye positive tilbakemeldinger om one.com.

God båndbredde

Leverandører som Host1 og domeneshop er begge plassert nært knutepunkt for internett i Norge. Dette gjør at man kan få god responstid nesten uansett hvor man ønsker å benytte seg av webtjenester, men man får ekstra god responstid når man benytter seg av disse tjenestene i Norge.

Praktisk oppsett av nettsider

Det finnes flere muligheter for oppsett av nettsider. For eksempel kan vi nevne fire situasjoner som gir forskjellig nivå av behov. Hvis man har god kompetanse på IT hardware, så kan man selv hoste web-tjenester på egen server å ha full kontroll på alt. Dette er ikke spesielt fleksibelt da mulig kapasitet vil avhenge av fysisk hardware. Neste nivå er at man benytter seg av servere som hostes av hostingleverandører eller cloudleverandører. Da slipper man selv å ha ansvar for drift av servere. Neste nivå er at man benytter en webhost hvor man selv installerer software som WordPress eller Joomla, og bygger et nettsted på dette. Siste nivå er for dem som ikke har kjennskap til IT og kun ønsker å forholde seg til oppretting av nettsider og nettsteder. Dette tilbys av noen leverandører av webhosting, men ikke av alle. Da slipper man å forholde seg til annet enn i hovedsak tekstbehandling.