Hvordan finner du en tilbyder av webhosting

Det finnes flere mulige leverandører å benytte når man skal finne en leverandør for webhosting, men hvilken man velger vil avhenge av hva man trenger og hvilket nivå man selv ønsker for å implementere sine nettsider. Det finnes flere tilbydere i Norge, men det finnes også flere utenfor Norges grenser. Flere norske leverandører har plassert seg på en slik måte at de får god båndbredde uansett hvor du benytter deg av tjenestene deres. Hvilken responstid man vil få i forhold til hva man velger vil avhenge av leverandøren og hvordan de har implementert sin løsning. Noen av leverandørene for webhosting tilbyr også cloud-tjenester. Avhengig av hva slags løsninger man ønsker å implementere, så kan det være en fordel å benytte seg av en ren webhosting-leverandør, eller eventuelt en leverandør av både webhosting og cloud.

Det er opp til deg hvilken leverandør du velger, men valget du gjør kan gjøre at din hverdag som web-designer eller web-publisher blir enklere eller mer komplisert. Man finner leverandører som benytter seg av løsninger hvor du kun trykker på en knapp for å få et nettsted med WordPress installert, eller det finnes nettsteder hvor du selv installerer det verktøyet du ønsker å benytte deg av.

Flere å velge mellom

Hvis du ønsker en leverandør som benytter nettbaserte verktøy for å opprette nettsider, så velger du en leverandør som tilbyr dette. I vårt tilfelle har vi benyttet oss av leverandører som tilbyr mulighet for litt kontroll på egenhånd, men uten at det blir altfor komplisert. Vår erfaring er at tilbydere som host1.no dekker det behovet som vi ønsker å få dekket. Vi har også benyttet oss av domeneshop.no, og har fått mye positive tilbakemeldinger om one.com.

God båndbredde

Leverandører som Host1 og domeneshop er begge plassert nært knutepunkt for internett i Norge. Dette gjør at man kan få god responstid nesten uansett hvor man ønsker å benytte seg av webtjenester, men man får ekstra god responstid når man benytter seg av disse tjenestene i Norge.

Praktisk oppsett av nettsider

Det finnes flere muligheter for oppsett av nettsider. For eksempel kan vi nevne fire situasjoner som gir forskjellig nivå av behov. Hvis man har god kompetanse på IT hardware, så kan man selv hoste web-tjenester på egen server å ha full kontroll på alt. Dette er ikke spesielt fleksibelt da mulig kapasitet vil avhenge av fysisk hardware. Neste nivå er at man benytter seg av servere som hostes av hostingleverandører eller cloudleverandører. Da slipper man selv å ha ansvar for drift av servere. Neste nivå er at man benytter en webhost hvor man selv installerer software som WordPress eller Joomla, og bygger et nettsted på dette. Siste nivå er for dem som ikke har kjennskap til IT og kun ønsker å forholde seg til oppretting av nettsider og nettsteder. Dette tilbys av noen leverandører av webhosting, men ikke av alle. Da slipper man å forholde seg til annet enn i hovedsak tekstbehandling.