Hvorfor det er viktig å regelmessig vurdere webdesign

Regelmessig vurdering av webdesign på nettstedet ditt kan være nødvendig for å beholde kunder og brukere. Selv om du har den trafikken du ønsker på dine nettsider i dag, så er det ikke garantert at du kan holde på kundene eller brukerne hvis du ikke vurderer om din webdesign fortsetter å møte seneste standard og støtter seneste teknologiske utviklinger. Brukervennligheten på nettstedet er viktig for å beholde kundene. Derfor bør nettstedet ditt ta høyde for siste trender og seneste teknologi-utvikling. Bruken av nettbaserte løsninger har økt vesentlig de siste årene, og ny teknologi har gjort at de fleste bruker nett annerledes enn de gjorde tidligere. For eksempel har mobile enheter endret bruken av nettsider. I tillegg har nye muligheter innen videostreaming endret seg, og dette har endret hvordan brukerne forventer at informasjon presenteres.

Brukervennligheten og forventningene til brukerne er en viktig del av hvorfor du regelmessig bør vurdere din webdesign, men i tillegg påvirker dette rangering hos søkemotorer.

Ivareta brukervennligheten på nettstedet

Brukervennligheten på nettsteder avhenger av mange faktorer. Den avhenger av brukernes vaner og av trender, i tillegg til av tilgjengelig teknologiske løsninger som andre nettsteder benytter. Mobile enheter stiller også krav til webdesign. Websider må tilpasses den mobile enheten som benyttes for at brukeren skal fortsette å benytte ditt nettsted i stedet for å velge et annet som er bedre tilpasset. Mobile enheter brukes mer og mer i forhold til nettrelaterte aktiviteter.

Bedre rangering hos søkemotorer

Brukervennligheten og bruk av det siste innen trender og teknologiske løsninger vil også spille en rolle i forhold til rangering hos søkemotorene. Søkemotorene stiller krav til nettsider for at de skal oppnå ønsket rangering, og disse kravene oppdateres hele tiden i forhold til nye trender, ny teknologi og ønsket sikkerhetsnivå overfor brukerne. Webdesign er ikke eneste vurderingen i forhold til rangeringen. I tillegg bør også innhold SEO-optimaliseres så mye som mulig for å oppnå best mulig rangering hos søkemotorene.

Ny teknologi

Nye teknologiske løsninger er en viktig del av å tilby et brukervennlig nettsted til brukerne dine. Nettstedet bør være tilpasset for bruk på mobile enheter, hvis dette er relevant, men du bør også vurdere å ta i bruk nye funksjoner. For eksempel har brukere forventninger om søkemuligheter på nettstedet med de siste hjelpefunksjoner for raskt å finne frem til relevant informasjon.